Profiel

Industrie Belang Oude IJssel is de vereniging van ondernemingen in de Oost-Achterhoekse Oude IJsselvallei die activiteiten ontplooit in de bouwnijverheid of industrie. Kenmerkend is dat vrijwel alle leden een zogenaamde scheppende of producerende functie hebben danwel toeleveren aan dergelijke bedrijven.

Ultimo 2018 bedraagt het totaal aantal leden 49, die ruim 1.500 personeelsleden in dienst hebben en een gezamenlijke omzet genereren van rond de 400 miljoen euro. Een groot deel van de bedrijven is internationaal actief. Behalve export heeft een tiental ondernemingen ook dochterondernemingen in Duitsland, België, Engeland, Hongarije, Tsjechië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Van oorsprong is de hout- en metaalverwerkende industrie sterk vertegenwoordigd. Met name de verwarmingsindustrie en de huishoudelijke consumentenmarkt namen hierbij belangrijke posities in. Tegenwoordig is sprake van een viertal belangrijke clusters en/of sectoren, te weten:
  * Bouw- en bouwnijverheid.
  * Gespecialiseerde machine- en apparatenbouw.
  * Hoogwaardige industriële toelevering.
  * Industriële dienstverlening en handel.


Het doel van de vereniging is
  * Het bevorderen en behartigen van de industriële belangen
     van de leden.
  * Het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke en culturele
     activiteiten in het werkgebied van de vereniging.
  * Het op een natuurlijke, ontspannen manier bevorderen van
     de onderlinge uitwisseling van kennis, kunde en ervaring.

De vereniging ontplooit hiertoe o.a. initiatieven op de volgende gebieden:
  * Arbeidsmarkt en scholing. Hierbij kunt u denken aan
     collegiale doorlening, technische scholingsprojecten etc.
  * Sponsoring van maatschappelijke projecten en instellingen
     op sociaal maatschappelijk en cultureel gebied.
  * Gestructureerd overleg met relevante (semi)
     overheidsinstanties en/of andere organisaties.
  * Gemeenschappelijke commerciële initiatieven al dan niet
     branche gerelateerd.
  * Het bevorderen en in stand houden van "good governance"
     tussen de leden onderling en de maatschappelijke
     omgeving.

Het lidmaatschap is mogelijk voor rechtspersonen die een industrieel- of productiebedrijf in de Gemeente Oude IJsselstreek hebben en die kunnen bijdragen aan het realiseren van het doel van de vereniging.

alle

Nieuws


Techniekdag in Bocholt

Op zaterdag 21 september 2019 organiseren wij met alle samenwerkende partijen opnieuw een Duits/Nederlandse Techniktag in Bocholt. De Techniktag in Bocholt w


PreventieApp ook op bedrijventerreinen Oude IJsselstreek

Sinds week 44 zijn preventie appgroepen actief op bedrijventerreinen De Rieze, IJsselweide en De Pol. Ook op bedrijventerreinen De Hofskamp en Akkermansweide wordt een


Veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek

Week 41 is de Week van de Veiligheid en daarin geven we vanuit de werkgroep KVO-B extra aandacht aan veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek (Terbo