Arbeidsmarkt en scholing

Doel van de Commissie Arbeidsmarkt en Scholing:

Het bevorderen en behartigen van de industriële belangen van haar leden t.a.v. Scholing en Arbeid. Het creëren van een overlegstructuur met scholings- en arbeidsinstanties.
De gemeenschappelijke benadering van personele en arbeidsmarkt gerelateerde zaken op het gebied van scholing, collegiale doorlening etcetera; Het initiëren en betrokken zijn bij (technisch-economische) scholingsactiviteiten.

 

De Commissie Arbeidsmarkt en Scholing is betrokken bij:
Collegiale doorlening, Arbeidspooling, Opleidingen, Onderzoeken arbeidsrechtelijke vraagstukken, Contacten met de diverse scholen, de Techniekdag en Technieklokaal voor het basisonderwijs. Actieprogramma Meerjarenplan Oost-Nederland: Traineeprogramma, VMBO-convenanten, Zomer-Techniek-Programma voor de jeugd, Metaal Impuls en Bouw Impuls.

alle

Nieuws


Techniekdag in Bocholt

Op zaterdag 21 september 2019 organiseren wij met alle samenwerkende partijen opnieuw een Duits/Nederlandse Techniktag in Bocholt. De Techniktag in Bocholt w


PreventieApp ook op bedrijventerreinen Oude IJsselstreek

Sinds week 44 zijn preventie appgroepen actief op bedrijventerreinen De Rieze, IJsselweide en De Pol. Ook op bedrijventerreinen De Hofskamp en Akkermansweide wordt een


Veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek

Week 41 is de Week van de Veiligheid en daarin geven we vanuit de werkgroep KVO-B extra aandacht aan veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek (Terbo