Belangenbehartiging overheid

Een van de hoofddoelen van de vereniging is het behartigen en bevorderen van de belangen van de leden van de vereniging. Hiertoe worden verschillende activiteiten ontplooid. Een van de belangrijkste is wel het regelmatige en gestructureerde overleg met de lokale overheid (d.w.z. gemeente). Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de ontwikkeling en bereikbaarheid van industrieterreinen, milieubeleid, economische thema's en ruimtelijke ordening in algemene zin. Indien nodig worden specifieke themabijeenkomsten gehouden. Teneinde suboptimalisatie te voorkomen stemt de commissie de onderwerpen af met de agenda van de regionale werkgeversvereniging VNO-NCW Achterhoek. Deze laatste organisatie vertegenwoordigt de lokale verenigingen op regionaal niveau. Als zodanig treedt zij dan ook in overleg met de Regio Achterhoek en de Provincie. De commissie houdt tevens contact met de lokale politieke partijen en andere belangenverenigingen binnen de gemeente; bijvoorbeeld middenstandsverenigingen.

alle

Nieuws


Techniekdag in Bocholt

Op zaterdag 21 september 2019 organiseren wij met alle samenwerkende partijen opnieuw een Duits/Nederlandse Techniktag in Bocholt. De Techniktag in Bocholt w


PreventieApp ook op bedrijventerreinen Oude IJsselstreek

Sinds week 44 zijn preventie appgroepen actief op bedrijventerreinen De Rieze, IJsselweide en De Pol. Ook op bedrijventerreinen De Hofskamp en Akkermansweide wordt een


Veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek

Week 41 is de Week van de Veiligheid en daarin geven we vanuit de werkgroep KVO-B extra aandacht aan veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek (Terbo