Sponsoring

IBOIJ heeft als één van haar doelstellingen het (financieel) ondersteunen van activiteiten in haar verzorgingsgebied. Hiervoor stelt de algemene ledenvergadering jaarlijks een budget ter beschikking.

Doel van de commissie sponsoring:
Het beoordelen van en beslissen over aanvragen voor een (financiële) ondersteuning.
Hierbij zijn een aantal randvoorwaarden gegeven, te weten:

 • Een eerlijke verdeling van de middelen over het gebied en de belangenorganisaties in dit gebied.
 • Het, indien gewenst, toelichten van besluiten in het bestuur.
 • Binnen het budget is de commissie bevoegd te sponsoren.
 • Geen meerderjarige overeenkomsten zonder overleg vooraf met het bestuur.
 • De criteria aan de hand waarvan aanvragen worden beoordeeld liggen niet geheel vast, beargumenteerd kan hiervan af worden geweken. Wel zijn er een aantal "kapstokken", te weten;
  - geen bierpomp
  - moet de medewerkers van de lidbedrijven ten goede komen
  - jeugd
  - cultuur
  - sport
  - regio
  etc.
alle

Nieuws


Techniekdag in Bocholt

Op zaterdag 21 september 2019 organiseren wij met alle samenwerkende partijen opnieuw een Duits/Nederlandse Techniktag in Bocholt. De Techniktag in Bocholt w


PreventieApp ook op bedrijventerreinen Oude IJsselstreek

Sinds week 44 zijn preventie appgroepen actief op bedrijventerreinen De Rieze, IJsselweide en De Pol. Ook op bedrijventerreinen De Hofskamp en Akkermansweide wordt een


Veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek

Week 41 is de Week van de Veiligheid en daarin geven we vanuit de werkgroep KVO-B extra aandacht aan veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek (Terbo